Welkom op de website van BDEKO

De vereniging van BD- (Biologisch Dynamisch) en EKOlogische boeren in de provincie Flevoland. BDEKO, van origine opgericht als studieclub, telt ruim 80 leden die als doelstelling hebben hun kennis te vergroten, door uitwisseling met collega’s en bedrijven binnen de biologische sector, zonder hierin een winstoogmerk te hebben. Ook belangenbehartiging van onze sector is een belangrijke pijler. BDEKO neemt hiervoor deel in verschillende organisaties.

Gedurende het groeiseizoen worden bedrijfsbezoeken gehouden voor kennisuitwisseling, om ook na omschakeling op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en informatie te delen.

In de wintermaanden organiseert BDEKO een oriëntatiecursus biologische landbouw voor ondernemers die omschakelen of hier interesse in hebben. Deze cursus is volledig onafhankelijk van commerciële partijen. In de winter worden tevens gastsprekers uitgenodigd voor thema-avonden en oriëntatiecursus.

Op deze website vindt u meer informatie over wat BDEKO als vereniging voor ondernemers betekent, de belangen die wij behartigen, maar ook meer over de sector in Flevoland en Nederland.

f8889c_f397f5ca0902464da2bd4b51cbdbf660

BDEKO is ontstaan vanuit de behoefte aan

“Uitwisseling van Ervaring” op en rond het biologische bedrijf

“Aanspreekpunt” voor bestaande en omschakelende biologische boeren

“Kennisvergroting” voor uitwisseling en inwinnen van informatie

“Verdieping” aan de hand van een intressant thema

“belangenbehartiging” in de regionale en landelijke organisaties en overheden