Organisatie

BDEKO is het aanspreekpunt voor veel initiatieven binnen de biologische sector in Flevoland. De vereniging heeft vertegenwoordigers in verschillende landelijke organisaties voor belangenbehartiging van de sector in Flevoland.

BDEKO in het kort:

 • 4 pijlers:
  • BELANGENBEHARTIGING voor leden
  • KENNISOVERDRACHT en ontwikkeling bio landbouw in de regio
  • PROMOTIE bio landbouw in de regio
  • ONTMOETING met collega’s
 • Onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Niet gelieerd aan afnemers of productleveranciers
 • Ruim 80 aangesloten bedrijven in Flevoland. Zij vertegenwoordigen 80% van het biologische landbouwareaal in de provincie.
 • 5 actieve bestuursleden en zelf biologisch agrarisch ondernemer
 • 4 georganiseerde winterbijeenkomsten met gastspreker, waarvan 1 jaarvergadering
 • 4 georganiseerde zomerbijeenkomsten bij een van onze leden
 • Activiteiten zoals de Oriëntatiecursus biologische landbouw en project robuuste aardappelteelt