Organisatie

BDEKO werkte jaren nauw samen met Centrum Biologische Landbouw in Lelystad. CBL was ruim 25 jaar als belangenbehartiger actief voor de sector maar heeft haar activiteiten nu beëindigd. Daardoor wordt belangenbehartiging een steeds belangrijker onderdeel binnen Bdeko. De organisatie is het aanspreekpunt voor veel initiatieven binnen de biologische sector in Flevoland. De vereniging heeft vertegenwoordigers in verschillende landelijke organisaties voor belangenbehartiging van de sector in Flevoland.

 BDEKO is medeoprichter van de Bioacademy. Hierin worden kennisgevers- en nemers bij elkaar gebracht om ook na omschakeling het kennisniveau te verbeteren, mede door de aanwezigheid van veel kennis in het gebied. Deze organisatie bevindt zich momenteel in de opstartfase.

 BDEKO in het kort:

 • 4 pijlers:

  • BELANGENBEHARTIGING voor leden

  • KENNISOVERDRACHT en ontwikkeling bio landbouw in de regio

  • PROMOTIE bio landbouw in de regio

  • ONTMOETING met collega’s

 • Oriëntatiecursus in samenwerking met oud-medewerkers CBL

 • Onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Niet gelieerd aan afnemers of productleveranciers

 • Ruim 80 aangesloten bedrijven in Flevoland. Zij vertegenwoordigen 80% van het biologische landbouwareaal in de provincie.

 • 5 actieve bestuursleden en zelf biologisch agrarisch ondernemer

 • 4 georganiseerde winterbijeenkomsten met gastspreker, waarvan 1 jaarvergadering

 • 4 georganiseerde zomerbijeenkomsten bij een van onze leden