Biologische landbouw

Biologische landbouw, ook wel ecologische landbouw genoemd, is een vorm van landbouw waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de effecten op het milieu en dierwelzijn. Hiervoor geldt Europese wetgeving. Het gebruik van synthetische chemische gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en genetisch gemodificeerde organismen (GMO) is verboden. Om de kwaliteit te waarborgen zijn biologische landbouwbedrijven landelijk gecertificeerd door Skal Biocontrole. Alle goedgekeurde biologische producten zijn van een officieel Europees keurmerk voorzien. Daarnaast worden in Nederland ook andere keurmerken gehanteerd zoals het EKO-keurmerk en Demeter-keurmerk.

Wereldwijd is de biologische landbouw de snelst groeiende sector binnen de voedingsmiddelenbranche. In 2014 bereikte de totale omzet van biologische producten 1,13 miljard euro. Wereldwijd is dat 55 miljard euro. 4 procent van alle producten in de Nederlandse retailsector is biologisch. Binnen Nederland is 2,5 procent van het totale landbouwareaal biologisch. Het gaat in totaal om ruim 50.000 hectare. Flevoland is de provincie met het grootste aandeel biologische landbouwgrond in ons land.

Landelijk werd in 2014 10.260 hectare akkerbouwgrond biologisch beteeld. Met ruim 4.000 hectare is de teelt van akkerbouwgroenten het grootste. Nederland telt daarnaast 34.450 hectare biologisch grasland en 2.260 hectare biologische tuinbouwgrond. Hiervan is ruim 4.800 hectare bestemd voor de biologische fruitteelt.