Wat is de BioAcademy?

In 2016 is het platform Bioacademy opgericht. Bioacademy is een kennisplatform voor de biologische landbouw, waar het aanbod van kennis wordt gebundeld. Ondernemers met een specifieke vraag worden via de Bioacademy doorverwezen naar de juiste persoon of bedrijf.

De Bioacademy bevindt zich momenteel in de opstartfase en opereert landelijk, na het verdwijnen van het Centrum Biologische Landbouw. Oud-medewerkers van het CBL zijn bij de oprichting en uitvoering betrokken. BDEKO is mede-initiator en mede oprichter van dit kennisnetwerk. Grote kracht van de Bioacademy is dat zij volledig onafhankelijk opereert.

Op de lange termijn is het streven de oriëntatiecursus bij de Bioacademy onder te brengen. Ook de studiebijeenkomsten die na omschakeling plaatsvinden worden via dit platform aangeboden. Daarmee wordt volledig gericht op kwaliteitverbetering van de gehele producerende sector op het gebied van onder andere het product, bodem, bemesting, natuur en omgeving. Deze kennisuitwisseling zal niet alleen in Flevoland maar ook landelijk ten uitvoer worden gebracht.