Innovatieagenda

In Flevoland is inmiddels 10,3% van het landbouwareaal biologisch. Flevoland heeft daarmee de meeste biologische landbouw, goed voor 16% van het totaal in Nederland. De consumentenbesteding is sinds 2009 verviervoudigd en gegroeid tot de magische grens van boven de 1 miljard. Door en voor de sector is in Flevoland een analyse gemaakt en hieruit blijkt dat er in Flevoland ruimte is voor kwaliteit en groei.

Samen met een klankbordgroep, met vertegenwoordiging vanuit o.a. onderwijs, handel, ondernemers en onderzoek, heeft Centrum Biologische Landbouw vier innovatiethema’s vastgesteld:

  • Bodem, Water en Lucht

  • Samenwerking, Keten & Kennisoverdracht

  • Bio, Markt & Flevoland

  • Bio & Omgeving

Per thema zijn speerpunten vastgesteld die gericht zijn op de ontwikkeling van de sector met nieuwe (technologische) producten, diensten en marktbare (internationale) producten.

Een actieprogramma geeft aan dat de kansen kunnen worden benut door:

  • Samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven onderling, onderzoek en onderwijs te intensiveren en versterken

  • Innovatieve pilotprojecten te stimuleren

  • Nieuwe economische en/of maatschappelijke coalities en andere partnerschappen te creëren

Hieronder vind U de Innovatieagenda Biologische Sector Flevoland